Quả tràm – công dụng trị nóng sốt và rối loạn kinh nguyệt

200.000

* Cam kết nguồn gốc rõ ràng

* 100% quả tràm thu hái tự nhiên

* Dược liệu thu hái hoàn toàn tự nhiên

* Khách hàng chỉ trả tiền khi chất lượng xứng đáng