Lá mãng cầu xiêm Thanh Bình và lợi ích tuyệt vời

240.000

* Cam kết 100% sự hài lòng vì lá mãng cầu xiêm có nguồn gốc rõ ràng

* Cam kết sản phẩm hoàn hảo, đảm bảo chất lượng

* Không sử dụng chất kích thích tăng trưởng và thuốc trừ sâu

* Khách hàng chỉ trả tiền khi chất lượng xứng đáng