Cao chè vằng có tác dụng gì? Uống cao chè vằng bao lâu thì sữa về?

290.000

  • 100% cô đặc từ lá chè vằng sẻ tươi, không pha tạp chất.
  • Quy trình điều chế, sản xuất nghiêm ngặt, an toàn vệ sinh.
  • Dạng cao cô đặc dễ dùng, dễ uống.
  • Thời gian để được lâu.
  • Phù hợp với mọi đối tượng.